من۱۵ خرداد ۴۲ را ندیده ام! 

اما شنیده ام که :

"سربازان من اکنون در گهواره ها خفته اند"

من ۲۲بهمن ۵۷ را ندیده ام!

اما شنیده ام که : 

"انقلاب ما انفجار نور بود" ...

من ۵ اردیبهشت ۵۹ را ندیده ام!

اما شنیده ام که : 

"این شن ها لشکر خدا بود" ...

و یقین دارم خدای طبس هنوز زنده است...

من ۳ خرداد ۶۱ راه ندیده ام!

اما شنیده ام که : 

"خرمشهر را خدا آزاد کرد" ...

من چشم که باز کرده ام، امام را ندیده ام... من جنگ ندیده ام...

صدای آژیر خطر نشنیده ام، به پناهگاه نرفته ام...

من سن و سالم از سابقه مبارزاتی خیلیا کمتر است!

من چشم که باز کرده ام به جای جماران و روح خدا، 

حسینیه ای دیده ام با نام خمینی...

به جای روح خدا، سیـــــــــد علی را دیده ام...

حضرت ماه را... 

او که یک "آه" بیشتر از خمینی دارد...

من بزرگتر شده ام و او موی سپید کرده...

افتخارم این است که...

من "یک شبه انقلابی" نشده ام...

من در ۲۲ بهمن ها قد کشیده ام!

من جنگ تحمیلی ندیده ام اما تا دلتان بخواهد جنگ تحلیلی دیده ام...

من چمران و همت و باکری و خرازی ندیده ام...

بی پرده بگویم من جیغ آرمیتا و نگاه بهت آلود پسرک سه ساله دیده ام ،من شهادت علم را دیده ام!

من تا دلتان بخواهد تزویر دیده ام و فتنه...

تا دلتان بخواهد تهدید دیده ام و تحریم...

یک انقلابی ام... 

من ۲۳ تیر ۷۸ را دیده ام...

من ۹ دی ۸۸ را دیده ام...

من مشارکت ۴۰ میلیونی ۸۸ را دیده ام 

و ...

دهن کجی به قانون دیده ام.

مَن انقلــــــــابـی ام !

من عهد با خدا و ناخدای کشتی انقلاب بسته ام، 

نه با کَدخدا...

من خون شهدای گلگون کفنمان را به یک مشت دلار نمی فروشم...

من خیلی بیشتر از تعداد سال های عمرم تهدید شنیده ام که گزینه ها روی میز است...

اما شنیده ام از همان امامی که ندیده ام!

امریـــــــــکا هیـــــــچ غلطی نمیتواند بکند ! منبع : |asdasdasd
برچسب ها : دیده ,ندیده ,بخواهد ,دلتان ,کرده ,دلتان بخواهد